අත්අඩංගුවට ගත් රන්ජන්ට රනිල්ගෙන් සැර ලියුමක්

0
2139

රාජ්‍ය නිලධාරීන්, අධිකරණ නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු වෙනත් අය සමඟ පවත්වන ලද දුරකථන සංවාද පටිගත කිරීම හා ඒවා වර්තමානයේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය හා සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවලට මුදාහැරීම නිසා එජාපයත් පැවැති එජාප රජයත් දැඩි අපහසුතාවට පත් කර පක්ෂයේ ඉදිරි මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කර ඇතැයිද එනිසා පක්ෂ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත්හිටුවන බවද දැනුම්දෙමින් එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පා.ම. රන්ජන් රාමනායක මහතාට ලිපියක් ඊයේ (14දා) යොමුකර ඇත.

එම ලිපිය සම්පූර්ණයෙන් මෙසේය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාමාජිකයකු සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයකු වන ඔබ විවිධ මට්ටමේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්, අධිකරණ නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු වෙනත් අය සමඟ පවත්වන ලද දුරකථන සංවාද පටිගත කිරීම මඟින් සහ පටිගත කරන ලද එකී දුරකථන සංවාදයන් විවිධ අය හරහා විද්‍යුත් මාධ්‍යවලට සහ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවලට මුදාහැරීම මඟින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ පැවැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය දැඩි අපහසුතාවකට පත්කර ඇති අතර විශේෂයෙන් එකී ක්‍රියාකලාපය මඟින් පක්ෂයේ ඉදිරි මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට දැඩි බලපෑමක් එල්ලකර ඇති බවට පක්ෂයේ මහ ලේකම්තුමා වෙත ඉදිරිපත්ව ඇති පැමිණිලි පිළිබඳව කරුණු සොයා බැලීමෙන් අනතුරුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවේ 3.4 (උෟ) වගන්තිය යටතේ මා වෙත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඔබගේ ඉහත කී ක්‍රියාකලාපය මඟින් ඔබ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වැඩපිළිවෙළ සහ ක්‍රියාමාර්ග විවිධාකාරයෙන් විවේචනය කර ඇති අතර එමඟින් ඔබ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදනයන් බරපතළ ලෙස උල්ලංඝනය කොට ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාමාජිකයකු සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයකු වන ඔබගේ ඉහත ක්‍රියාකලාපය මඟින් ඔබ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවේ 3.3 (අ), 3.3 (ඇ), 3.4 (අ) සහ 3.4 (ඊ) වගන්ති උල්ලංඝනය කර ඇති අතර මීට අදාළව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම්තුමා විසින් පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවේ 3.4 (උෟ) වගන්තිය යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවද මාගේ අවධානයට ලක්විය.

ඔබගේ ඉහත සඳහන් ක්‍රියාකලාපය හේතුකොටගෙන තවදුරටත් පක්ෂයට හානියක් වීම සහ පක්ෂය අපහසුතාවට පත්වීම වහාම වැළැක්විය යුතු බැවින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවේ 3.4 (උෟ) වගන්තිය යටතේ ඔබගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත්හිටුවන බවද එම අත්හිටුවීම එළැඹෙන කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල රැස්වීම දක්වා බලපවත්වන බවද මෙයින් ඔබ වෙත දැනුම් දෙමි.

මීට අදාළව ඔබට යම් නිදහසට කරුණු දැක්වීමක් සිදු කිරීමට ඇත්නම් මෙම ලිපිය ලැබී දින 07ක කාලයක් තුළ එකී කරුණු දැක්වීම ලිඛිතව පක්ෂයේ මහ ලේකම්තුමා වෙත යොමු කරන ලෙස මෙයින් දැනුම් දෙමි.

Live TV Cricket