සනී ලියොන් සැමියා එක්ක තායිලන්තයේ පන්සල් බලන්න ගිහින්

0
395

සරාගී බොලිවුඩ් නිළි සනී ලියොන් මේ දිනවල සිය සැමියා වන ඩැනියෙල් වෙබර් සමඟ තායිලන්තයේ
නිවාඩුවක් ගත කරමින් සිටී.
සනී ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හි නිවාඩු ඡායාරූප බෙදාගෙන මෙසේ ලියුවාය,
‘මම තායිලන්තයට ආදරය කරන්නේ කිසියම් හේතුවක් නිසා ය. මෙහි ඇති ලස්සන පන්සල් මට සතුටක් ඇති කර තිබුණා’

Live TV Cricket