විවාදයේදී මනෝ ගනේෂන් වියරු වැටේ.. ප‍්‍රතිවාදියාට නැගිට පහර දෙයි..

0
263

දෙමළ මාධ්‍ය ශක්ති ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය වූ ‘මින්නල්’ වැඩසටහනේදී උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවිය.

හිටපු ඇමතිවරයෙකු වූ මනෝ ගනේෂන් මහතා කෝපයෙන් නැගිට ප‍්‍රතිවාදි ඒ.එල්.එම් අතවුල්ලා මහතාට බැන වැදුනේය.

ඔහු අත තිබූ වතුර වීදුරුවෙන්ද ප්‍රතිවාදියා වෙත දමා ගසනු ලැබීය.

ශක්ති TV ඔස්සේ විකාශය වූ මින්නල් වැඩසටහන අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක්

ශක්ති TV ඔස්සේ විකාශය වූ මින්නල් වැඩසටහන අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක් #lka #News1st #ALMAthaullah #ManoGanesan #Minnal

Publiée par Newsfirst.lk sur Dimanche 24 novembre 2019

Live TV Cricket