බල ගැටුම ඇවිලෙයි – මහින්දට ප්‍රහාරයක්

වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කණ්ඩායම් දෙක අතර ගැටුම් ඉතාමත්ම කෙටි කලක් තුළ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ මතුපිටට පැමිණ තිබේ. අගමැතිවරයාගේ...